Tilbud, pligter og kontingenter

Kontingenter

Nye Medlemer

Ved indmeldelse er der et indmeldelsesgebyr, udover over kontingentet og pligtarbejdsdepositumet, som dækker det første år.

Derefter betaler man årligt kontingent + pligtarbejdsdepositum.

Pligtarbejdsdepositummet får man retur, når man har udført 4 timers arbejde for klubben. 

Ved indmeldelse efter 1. juli nedsættes kontingent for aktive over 18 år til 800 kr. for resten af året.

Du kan se de aktuelle kontingentsatser under

Rabat ordning

I 361 har vi et rabatsystem, der tilgodeser medlemmer i samme husstand. For at kunne opnå rabat skal medlemmerne have samme folkeregisteradresse. Rabatten gives til ægtefæller/samlevende og børn under 18 år.  Rabatten falder væk hvis medlemmet får plads til kano eller kajak i 361.

Rabat gives også til 60+ medlemmer, der ikke har bådplads.

Tilsvarende nedsættelse gælder aktive med rabat (unge under 18 år, husstandsmedlemmer og 60+) samt kontingent for bådplads.

Kontingentet opkrævning

Kontingentet opkræves en gang årligt og gælder for kalenderåret. Opkrævninger udsendes i januar måned med betalingsfrist 1. februar. Kontingentet indbetales helst med kortbetaling (husk 2 trins godkendelse) via opkrævningen eller  til Nordea Reg. nr. 5507 og kontonr. 3200 102 028 husk at skrive navn og fakturanummer.

Tildeling af bådplads
Vi har pladser til turkanoer, turkajakker, kapkanoer og kapkajakker i 361. Når du får tildelt en plads skal du betale et engangsgebyr samtidig med tildelingen og du skal betale for plads. Følgende år skal du betale for plads sammen med det årlige kontingent.

Vi tilbyder vores medlemmer

 • Gratis udlån af klubbens turkanoer
 • Roning i kano og kajak, når du er frigivet roer
 • Pladser til kanoer og kajakker i klubbens bådhuse
 • Mulighed for deltagelse i stævner og mesterskaber
 • Deltagelse i kurser og træning i kano og kajak
 • Deltagelse i klubture og træningslejre
 • Fællesspisning og andre sociale arrangementer
 • Fri adgang til klubbens styrketræningsrum
 • Orienteringsløb
 • Gratis svømning i vintersæsonen ( aflyst i 2020/2021 p.g.a. covid-19)
 • Adgang til klubbens fælleshus, grill, område mv.


Følg 361 på Facebook

Vi har naturligvis en side på Facebook, hvor der sker daglige opdateringer om aktiviteter. Følg os på Facebook.

Pligtarbejde

Vil du have dit depositum retur?

Hvis du skal have dit pligtarbejdsdepositum retur, skal du yde minimum fire timers effektivt og godkendt arbejde for klubben. Gør det på en af de fastsatte pligtarbejdsdage eller aftal med kontoret, hvordan du alternativt kan afvikle dit pligtarbejde. Se “mulige arbejdsopgaver” nedenfor.
 
Pligtarbejde ligger normalt i maj og oktober. Se kalenderen for nøjagtige datoer.
Opgaverne på disse dage er: Maling, rengøring, lugning af bede, mindre istandsættelser og opfriskning af området efter vinterens samt indkøb og tilberedning af morgenmad og frokost.
Det er ganske overkommelige opgaver og krav, der stilles til deltagerne. Den enkelte skal blot yde mindst 4 timers arbejde på den valgte dag. Og der er endda både morgenmad og frokost til de arbejdende.
 
Tilmelding skal ske senest den 1. april det pågældende år 
Nye medlemmer kan tilmelde sig op til en måned efter indmeldelse.

Tilmeld dig pligtarbejde via en af følgende muligheder: 

 • via Kalenderen på hjemmesiden på den ønskede dag (indtil 1. april)
 • send en mail til kontoret@361.dk (efter 1.april)
 • ved at henvende dig på kontoret i åbningstiden. Hver den første mandag i måneden ml. 17:00 – 19:00 (lukket i juli og december).

Afvikling af pligtarbejde på andre tidspunkter
Som det fremgår af vores “jobannoncer” nedenfor, søger vi hjælp og assistance til en række opgaver. Opgaver der ikke er skemasat til faste dage, men som kan klares på andre tidspunkter i løbet af året. Vælger du at bidrage og løse nogle af disse opgaver, kan det gøre det ud for dit obligatoriske pligtarbejde for klubben. Det er bestyrelsen der vurderer og aftaler med dig, hvorvidt din arbejdsindsats for klubben giver dig ret til refundering af dit pligtarbejdsdepositum.


Mulige arbejdsopgaver i løbet af året
Græsslåning
Let lugning af bede
Stævnehjælp 
Hvis du har andre ideer til ting der skal ordnes er du velkommen til at kontakte kontoret