Vision, mission og mål

Vision

361 Kano- og Kajakklub vil være den bedste kano- og kajakklub i Danmark til at uddanne sine ledere samt tilgodese alle medlemmers interesser for elite-, motions- og turroning, et godt socialt miljø og gode miljørigtige omgivelser.

Mission

 • Lederuddannelse: Sikre at klubbens ledere tilbydes relevant uddannelse
 • Eliteroning: Sikre optimale træningsforhold, økonomisk støtte samt veluddannede trænere. Sørge for deltagelse i konkurrencer og stævner samt sørge for gode sociale forhold. Rekruttering af talentfulde børn og unge samt udvikle den bestående talentmasse.
 • Motionsroning: Sikre at der udbydes kurser til nye medlemmer og at instruktørkorpset er veluddannet. Tilbyde eksisterende medlemmer gode. træningsmuligheder samt deltagelse i stævner og sociale arrangementer.
 • Turroning: Tilbyde og yde økonomisk støtte til organiserede ture med naturoplevelse for kano- og kajakroere.
 • Godt socialt samvær: Sikre gensidig respekt og at fælles klubarrangementer tilbydes alle medlemmer.
 • Gode miljørigtige omgivelser: Vejlede klubbens medlemmer så de, til enhver tid, behandler natur og miljø med respekt.

2017 mål for 361 Kano- & Kajakklub

 

Nedenfor finder du målene for:

Elite Motion Turaktiviteter
Socialt arbejde Miljørigtige omgivelser Vedligeholdelse af bygninger og mateiel
Økonomi og investeringer Administrative område Uddannelse
60+    

Elitemål

 • Kvalificere 25 roere til KCG
 • Minimum 15 medaljer til DM kortbane
 • Minimum  4 medaljer til DM Marathon
 • Minimum 25 deltagere ved Bagsværd regatta
 • Minimum 25 deltager ved DM kortbane
 • Minimum 10 deltager ved DM maraton
 • 5 deltagere på ungdoms- og seniorlandshold
 • 2 kapkanoroere skal til minimum et internationalt stævne
 • Træningslejre:
  • 20 deltagere på talenttræningslejr (Cannes, Frankrig
 • 10 kanomedaljer ved DM sprint
 • Minimum 1 ny kanoroer med til DM

Vedligeholdelse af bygninger og materiel

 • Gennemføre to pligtarbejdsdage
 • Mototbåd op og ned i vandet
 • Motor under lås og slå
 • Bådvedligeholdelsesteam reparerer iflg. roprotokol
 • Udarbejde plan sammen med kommunen for årets vedligeholdelse
 • Udarbejdelse af intern vedligeholdelsesplan
 • Vedligeholdelse af løftevogn til turkanoer
 • Søge kommunen om tilladelse til overdækning af terasse

Uddannelse

Tilbyde klubbens trænere og instruktører relevant uddannelse
 • Uddanne 2 stk. instruktør 1
 • Uddanne 2 stk. Instruktør 2
 • Uddanne 2 stk. træner 1
 • Uddanne 2 stk. træner 2
 • Uddanne 2 bådfører
 • Uddanne 8 personer til official
 • Udarbejde oversigt over uddannede instruktører, trænere, holdledere, bådførere, officials inkl. førstehjælpsoversigt
 • Afholdelse af Førstehjælpskursus inkl. hjertestarter før 1. maj 2017

Motionsmål

1. Medlemmer:

 • Få mindst 12 personer igennem voksen begynderkursus
 • Der skal på alle uddannelsesdage deltage mindst en uddannet instruktør-2
 • 5 motionister som deltager i mindst 3 af de ugentlige handicap løb
 • Kom-godt-i-gang roning for 15 frigivne roere
 • Et teknikkursus
 • Deltage i Tryggevælde å-løb
 • Deltage i Amager Strandpark med min. 10 deltagere
 • Deltage i Tour de Gudenå
 • Deltage i Mølleåens Blå Bånd med min. 25 deltagere
 • Deltage i ”Støt brysterne” med min. 15 deltagere
 • Vinde 1 medalje i Dansprint Maraton Cup
 • Afholde vintertræning: Ugentlig Svømning fra okt til apr., månedlig orienteringsløb fra okt. til mar. og ugentlig cirkeltræning fra okt. til apr.

2. Børne- og ungdomstræning

 • Ugentlig cirkeltræning fra okt. til apr. med min 25 deltagere per gang
 • Gennemføre 2 x ugentlig træning begynderbørn (maj-okt)
 • Få mindst 5 børn fra børnehold til kapholdet
 • Afholde sommerferieaktiviteter med Gladsaxe Kommune
 • Deltagelse i min. 2 x Paddle Battle Cup
 • Afholde sommertræningslejr for min. 15 ungdomsroere

3. Sponsor/Legat

 • Færdiggøre basismateriale til sponsor-/Legatansøgninger
 • Sende 2 ansøgninger om fonds/legat/sponsorstøtte

Økonomiske mål og investeringer

 • Overholde den budgetterede investeringsplan
 • Anskaffe minimum 6 både
 • Hensætte/bruge 25.000,- kr. til nyt køkken, eller skaffe sponsorer/fondsmidler

Turaktivitetsmål

 • Afholde Pinsetur for kano/kajak
 • Afholdelse af dagstur til Øresund for både børn og voksne i kano/kajak
 • Afholdelse af sensommertur
 • Afholde Vikingetur for kano/kajak
 • 3 Klubkanoer stilles til rådighed for klubbens medlemmer

Mål for et godt socialt miljø

 • Afholde arrangement med båddåb sammen med standerhejsning
 • Afholde klubdag med klubmesterskab og inviterer CCSportswear
 • Afholde 3 årlige sociale arrangementer

Mål for miljørigtige omgivelser

 • Ingen Operation Ren Sø i 2017, men planlægge for ”Operation Ren Sø 2018”
 • Bruge miljørigtige rengøringsmidler
 • Sætte vandbegrænsere på hanerne i damerum

Administrative mål

 • Udarbejde håndbog med 5 administrative processer
 • Udarbejde sikkerhedsregler inklusiv førstehjælp
 • Løbende opdatering af børneattester

60+ mål

Afholde kajaktur udenfor Mølleåsystemet
 • Afholde kanotur til Strandmøllen
 • Besøge en anden klub med min. 5 personer
 • Have et cykelhold
 • Have et gymnastikhold