Vision og mission

Vision

361 Kano- og Kajakklub vil være den bedste kano- og kajakklub i Danmark til at uddanne sine ledere samt tilgodese alle medlemmers interesser for elite-, motions- og turroning, et godt socialt miljø og gode miljørigtige omgivelser.

Mission

  • Lederuddannelse: Sikre at klubbens ledere tilbydes relevant uddannelse
  • Eliteroning: Sikre optimale træningsforhold, økonomisk støtte samt veluddannede trænere. Sørge for deltagelse i konkurrencer og stævner samt sørge for gode sociale forhold. Rekruttering af talentfulde børn og unge samt udvikle den bestående talentmasse.
  • Motionsroning: Sikre at der udbydes kurser til nye medlemmer og at instruktørkorpset er veluddannet. Tilbyde eksisterende medlemmer gode. træningsmuligheder samt deltagelse i stævner og sociale arrangementer.
  • Turroning: Tilbyde og yde økonomisk støtte til organiserede ture med naturoplevelse for kano- og kajakroere.
  • Godt socialt samvær: Sikre gensidig respekt og at fælles klubarrangementer tilbydes alle medlemmer.
  • Gode miljørigtige omgivelser: Vejlede klubbens medlemmer så de, til enhver tid, behandler natur og miljø med respekt.